Rejestracja na 7. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM
5 października 2017, Reduta Banku Polskiego, ul. Bielańska 10, Warszawa

KONFERENCJA + GALA

GODZINY: 10:00-22:00

Opłata regularna

cena1b

Opłata dla Członków PLGBC

cena2

KONFERENCJA

GODZINY: 10:00-16:30

Opłata regularna

cena3b

Opłata dla Członków PLGBC

cena4b

Uwaga! Każdy uczestnik musi być indywidualnie zarejestrowany. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2017, oraz podpisaniem wiążącej umowy z Organizatorem – Polish Green Building Council.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.

Status członkostwa w POLISH GREEN BUILDING COUNCIL:*

Zakres uczestnictwa:*

Dane uczestnika
Słuchawki do tłumaczenia*

Uczestniczę w następującej sesji równoległej:*

Dane do faktury VAT Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem konferencji PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2017 i akceptuję warunki uczestnictwa. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council PLGBC z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, w celu korzystania z prowadzonej przez PLGBC usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym. Niniejszym oświadczam, iż posiadam dostęp do treści moich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co będzie równoznaczne z usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym.