IDEA WYDARZENIA
Konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem jest cyklicznym wydarzeniem, organizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, w wybranym mieście w Polsce, we współpracy z danym samorządem. Podczas wydarzenia omówione zostaną zagadnienia potencjału i rozwoju miast w kontekście zrównoważonego budownictwa, architektury – poprawy jakości środowiska i jakości życia w aglomeracjach miejskich. Planujemy tematykę w 3 obszarach: MIASTO / PRZESTRZEŃ / WSPÓŁPRACA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.
Społeczność zielonego budownictwa – miasta, regiony, sieci, instytucje, przedsiębiorstwa i sektor prywatny – współpracuje na rzecz zapewnienia pozytywnej urbanizacji i projektów, łączących łagodzenie skutków zmian klimatu i dostosowanie się do nich.
W 2020 roku Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie już po raz 50.

DLA KOGO?
architektów, projektantów i urbanistów, osób odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych;
samorządowców, inwestorów i deweloperów, przedsiębiorców, producentów;
studentów i wykładowców, aktywistów miejskich – wszystkich, którym zależy na zrównoważonej przyszłości i funkcjonowaniu miast.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY, wymagana wcześniejsza rejestracja (poniżej).

premiera raportu plgbc ``certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2020``
unikatowa przestrzeń muzeum śląskiego, nowoczesny kompleks w katowickiej strefie kultury
do wygrania wejściówki na plgbc green building symposium
książka well by skanska
Przewodnik TACTUS: Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami
szuflandia nasion
8.30-9.30
SPOTKANIE
Budynki to my. Poznaj ZIELONY DOM

Certyfikowanie inwestycji mieszkaniowych w systemie ZIELONY DOM to idealne narzędzie w ocenie rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Zielone budynki to energooszczędność oraz maksymalny komfort użytkowania, w tym dbałość o jakość powietrza wewnętrznego czy też komfort akustyczny. Zielony dom to zapewnienie rodzimej bioróżnorodności w otoczeniu oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, starszych i dzieci. I wreszcie ZIELONY DOM to wyróżnienie inwestorów mieszkaniowych na rynku nieruchomości.

9.30-10.00

rejestracja

10.00-11.30

miasto

powitanie
keynote speaker
panel dyskusyjny
Zrównoważony rozwój aglomeracji
Jak miasta dostosowują się do zmian klimatycznych. Jak zarządzać potencjałem obiektów tworzących dzisiejsze miasto?

W jaki sposób kompleksowa ocena ekologiczna i planowanie może pomóc miastom w poprawie dobrobytu społeczności w obliczu szybko zmieniającego się klimatu i innych wyzwań. Modernizacja budynków.

case studies
Poznaj bliżej. Niewidzialna architektura w kontekście ochrony bioróżnorodności w mieście

Niewidzialna architektura to jeden z pięciu głównych trendów architektonicznych charakteryzujących nowoczesne budownictwo. Dotyczy to w szczególności silnie zurbanizowanych przestrzeni miejskich, gdzie jej zastosowanie jest uzasadnione względami architektonicznymi i estetycznymi.

11.30-12.00

przerwa kawowa

12.00-13.15

przestrzeń

case studies
To, co robimy dzisiaj, zbuduje zrównoważoną przyszłość. Rola i możliwości zielonego budownictwa w kształtowaniu przyjaznej przestrzeni

Stworzenie zdrowego i inspirującego środowiska pracy oraz dostosowanie przestrzeni do potrzeb ludzi.

panel dyskusyjny
City Dreamers. Marzenie o zrównoważonym mieście jutra
Jak powinno wyglądać nasze miasto marzeń? Moje Miasto

Od innowacji do rzeczywistości. Planowanie przestrzenne i rozwój miast muszą wspierać innowacje, nowe technologie i usługi w celu stworzenia zrównoważonych miast przyszłości. Wizja zrównoważonej architektury. Kto jest właścicielem miasta? Zrównoważone budynki mieszkaniowe.

case studies

13.15-14.15

lunch

14.15-16.00

współpraca

panel dyskusyjny
Pozytywne przestrzenie, czyli pro-mental design

90% naszego czasu spędzamy w budynkach. Z tego aż 36% pracując w budynkach biurowych, dlatego tak ważna jest nowa wiedza i poznanie najważniejszych aspektów umiejętnego zaprojektowania przestrzeni. Dobrze zaprojektowane biuro współpracuje ze swoimi użytkownikami. To biuro XXI wieku. Jakie podjąć działania, aby było zrównoważone?

rozmowa
współpraca dla lepszej przyszłości. #Architekcidlaklimatu

Rozwiązania przyjazne dla klimatu są dziś koniecznym kryterium projektowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego. Świadomość potrzeby ich stosowania powinna być powszechna zarówno wśród architektów, projektantów branżowych, jak i inwestorów.
Waga kryzysu klimatycznego. Możliwości, jakimi dysponuje projektant, aby przeciwdziałać jego konsekwencjom. Bariery wdrażania zasad zrównoważonego projektowania w praktyce.

premiera raportu plgbc
certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2020

PLGBC prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce międzynarodowych systemach certyfikacji: BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zielonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju.

keynote speaker
zakończenie i losowanie wejściówek na plgbc green building symposium

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

małeccy studio projektowe, keynote speaker

Wojciech Małecki

W 1995 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1997 wraz z żoną Joanną prowadzi pracownię MAŁECCY biuro projektowe. Zdobył m.in. wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2013 za Zespół Sportowy Bażantowo w Katowicach. Współautor nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach (nagrody w 2018 roku: Bryła Roku, Grand Prix Nagrody Architektonicznej Polityki, Grand Prix SARP, Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018, Najlepszy Obiekt i Najlepsze Wnętrze w konkursie Architektura Roku SARP 2018) i nowego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, a także przebudowy Ambasady RP w Abudży, Kopenhadze, Sztokholmie, nowej Rezydencji Ambasadora RP w Sztokholmie, Konsulatu RP w Winnicy, Instytutu Polskiego w St. Petersburgu. Wieloletni członek Zarządu SARP Katowice.

polskie stowarzyszenie budownictwa ekologicznego

dr inż. Dorota Bartosz

Ma ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne i naukowo-badawcze zdobyte na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewania, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.
Ekspert międzynarodowych projektów Smarter Finance for Families oraz Build Upon, realizowanych w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

SARP warszawa, #architekcidlaklimatu

Justyna Biernacka

Mgr inż. arch. Justyna Biernacka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, obecnie doktorantka Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Należy do Izby Architektów RP. Pełnomocniczka ds. Architektury Zrównoważonej Zarządu OW SARP w kadencji 2015-2019, współzałożycielka Koła Architektury Zrównoważonej tamże, inicjatorka akcji #architekcidlaklimatu. Certyfikowana LEED AP BD+C (Green Building Council) oraz Passive House Ceritified Designer (Passivhaus Institut Darmstadt). Założycielka i Sustainability Managing Partner w MATERIALITY, firmie doradczej zajmującej się strategiami zarządzania zagadnieniami ESG w organizacjach.

WSP Polska

Monika Chacińska

Monika jest zastępcą szefa działu zrównoważonego rozwoju oraz starszym konsultantem w firmie WSP Polska. Zajmuje się prowadzaniem certyfikacji BREEAM i LEED oraz WELL. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce. Pracowała jako konsultant dla wielu klientów międzynarodowych i przeprowadziła proces certyfikacji dla licznych obiektów biurowych, handlowych, mieszkaniowych oraz przemysłowych. Specjalizuje się w certyfikacji zielonych budynków, jest akredytowanym audytorem BREEAM International oraz LEED i WELL Accredited Professional.

Knight Frank

Monika Dębska-Pastakia

BA (Hons) FRICS MRTPI

Partner oraz Prezes Zarządu firmy Knight Frank. Jest dyplomowanym rzeczoznawcą majątkowym, licencjonowanym brokerem, członkiem nadzwyczajnym Royal Institution of Chartered Survyeors (RICS) od 1991 roku oraz członkiem Royal Town Planning Institute (RTPI) od 1989 roku w Wielkiej Brytanii. Jest również akredytowanym mediatorem RICS w obszarze nieruchomości komercyjnych. Ukończyła studia w zakresie Town Planning na South Bank University w Londynie oraz Estate Management w College of Estate Management Reading University w Wielkiej Brytanii.
Popularyzatorka prośrodowiskowych standardów i certyfikatów w budownictwie komercyjnym, takich jak BREEAM oraz WELL i Fitwel.

tactus

Dariusz Górecki

Ornitolog i przyrodnik, dr nauk biologicznych. Współpracownik firmy TACTUS. Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com. Wieloletni współpracownik Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
Współautor ekspertyz poświęconych ochronie ptaków na potrzeby sektora budowlanego i OZE. Wiedzę z zakresu ochrony ptaków przed kolizjami propaguje wśród studentów i urzędników. Od kilkunastu lat z pasją edukuje dzieci, młodzież akademicką i dorosłych w ramach badań naukowych i akcji terenowych. Autor wystąpień i publikacji naukowych. Fascynację ptakami zaszczepi każdemu, bez względu na wiek i profesję.

wyższa szkoła techniczna

dr inż. arch. andrzej grzybowski

Profesor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, architekt i urbanista. Absolwent Politechniki Śląskiej i nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury w Gliwicach. W latach 1993-1994 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. W latach 2009-2019 rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Zajmował się projektowaniem budynków mieszkalnych, usługowych, wnętrz i przestrzeni publicznych, a także konserwacją kościołów, studiami regionalnymi i dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska.
Od roku 1993 przewodniczący zarządu Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach. Posiada status „Architekta Twórcy” nadany przez Ministra Kultury w 1990 r., rzeczoznawca budowlany w dziedzinie architektury. Działalność dydaktyczna: urbanistyka i architektura zespołów mieszkaniowych, centra miast, rewitalizacja zabytkowych dzielnic mieszkalno-przemysłowych.

polskie stowarzyszenie budownictwa ekologicznego

Alicja Kuczera

Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Wiceprzewodnicząca Europe Regional Network w ramach World Green Building Council. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Coventry University. Posiada 15-letnie doświadczenie w środowisku biznesowym. Zarządzała międzynarodowymi projektami, współpracując z klientami i dostawcami z różnych kontynentów. Orędowniczka zrównoważonego rozwoju – szczególnie interesują ją budynki cyrkularne oraz wpływ zielonych budynków na ludzi w nich pracujących i mieszkających.
Prywatnie mama, miłośniczka podróży (odwiedziła 76 kraje ze 196 planowanych) i ekologicznego, zdrowego trybu życia.

Miasto Rybnik

Piotr Masłowski

Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie. Były prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS). Działacz organizacji pozarządowych, współzałożyciel Forum Obywateli Rybnika. W 2011 roku został powołany do zespołu doradczego przy kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej.
Obecnie Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika odpowiedzialny m.in. za politykę społeczną miasta, sport, kontakty z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

sweco consulting

Janusz Mizerny

Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej w Sweco Consulting. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się konsultingiem z zakresu zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, OZE i efektywności energetycznej. Współpracował z ONZ przy projektach redukujących emisję gazów cieplarnianych w ramach Clean Development Mechanism. Od ponad 6 lat angażuje się w realizacje projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej i optymalizacją zużycia mediów oraz opracowywaniem strategii energetycznych. Absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania energią oraz audytów energetycznych. Poza pracą prowadzi bloga o ekologii Green Projects oraz jako Członek Zarządu angażuje się w działania Fundacji Miasta Przyszłości.

tactus

Lucyna Pilacka

Ornitolog, dr nauk biologicznych. Posiada certyfikat IPMA – poziom D. Współpracownik firmy TACTUS. Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com. Wcześniej wieloletni pracownik naukowy Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzięki sporej dawce wiedzy architektonicznej skutecznie wspiera realizację projektów proprzyrodniczych, propagując rozwiązania służące bioróżnorodności i zrównoważonym budynkom. Autor wystąpień i publikacji naukowych, uczestnik debat i konferencji poświęconych ochronie bioróżnorodności i zmianom klimatycznym.
Skarbnica ciekawych rozwiązań proprzyrodniczych z różnych części świata.

polskie stowarzyszenie budownictwa ekologicznego

Rafał Schurma

LEED Fellow

Założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, właściciel visio | architects and consultants. MArch, MS, LEED Fellow, USGBC & LEED Faculty, LEED AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor, BREEAM Assessor, HQE Referent. Absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca programu Environmental Management (tytuł kursu: Sustainable Buildings: Design, Construction and Operations) na Harvard University, Cambridge USA, obecnie wykładowca studium „Architektura i Budownictwo Zrównoważone” na Politechnice Krakowskiej.
Autor wielu projektów architektonicznych i urbanistycznych w Polsce i USA. Kompleksowo przeprowadził proces certyfikacji w systemie LEED dla wielu budynków o różnym przeznaczeniu.

Polski związek firm deweloperskich

dr inż. Wojciech Słomka

Specjalista do spraw ochrony środowiska i ochrony roślin. Ekoinżynier. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce oraz zagranicą: w Holandii, Hiszpanii, Niemczech. Specjalizuje się w szczególności w tym, co jest „eko”
w inwestycjach liniowych i inwestycjach kubaturowych. Łączy inżynierię miękką z inżynierią twardą. Jego szczególne zainteresowania w aspekcie inwestycyjnym to znalezienie zbilansowanych rozwiązań ochrony środowiska ze stanem rzeczywistym i obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie współtwórca Ekoprzewodnika wydanego pod patronatem Polskiego Związku Firm Deweloperskich – „Od dewelopera do ekobohatera czyli jak uratować świat i nie zbankrutować”.

tactus

Aleksandra Szurlej-Kielańska

Ornitolog, pasjonat ochrony przyrody i zrównoważonego budownictwa. Audytor ekologiczny. Właściciel firmy TACTUS. Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com. Współpracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
Propaguje wiedzę i dobre praktyki w zakresie ochrony bioróżnorodności w zrównoważonym budownictwie, wspierając inwestorów i wykonawców na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Autor wystąpień, publikacji naukowych i popularnonaukowych, uczestnik debat poświęconych ochronie przyrody i zmianom klimatycznym.

Miasto Wrocław

katarzyna szymczak-pomianowska

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, odpowiedzialna za wdrażanie działań oraz mechanizmów dla efektywnej adaptacji miasta do zmian klimatu, w tym rozwój i udostępnianie wrocławianom terenów zielonych. Aktywnie wsłuchująca się w głosy mające na celu wypracowanie takich rozwiązań, by Wrocław był miastem zielonym, zdrowym i zadowolonym. Od kilku lat zaangażowana w dialog z mieszkańcami w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych. Jako kobieta – aktywna prywatnie i zawodowo, miłośniczka przyrody, jazdy na rowerze oraz miasta, w którym żyje.

Organizator

Partner Strategiczny

Partnerzy Honorowi

Partnerzy Wspierający

Partnerzy Medialni

KONTAKT:
MONIKA KMERA
TEL.: 600 025 968
MKMERA@PLGBC.ORG.PL
#plgbckonferencja
lokalizacja:
muzeum śląskie
ul. T. dobrowolskiego 1
40-205 katowice
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W UNIKATOWEJ PRZESTRZENI MUZEUM ŚLĄSKIEGO, W NOWOCZESNYM KOMPLEKSIE, W KATOWICKIEJ STREFIE KULTURY. MUZEUM TO IKONA REGIONU, która znalazła się WŚRÓD 40 NAJLEPSZYCH BUDYNKÓW W EUROPIE NOMINOWANYCH DO NAGRODY IM. MIESA VAN DER ROHE 2015. WSPÓŁCZESNA AGORA.