Organizator

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), mającą na celu wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym dążeniem jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Złoty Sponsor

Business Finland jest katalizatorem światowego rozwoju. Kreujemy nowe ścieżki rozwoju, wspierając przedsiębiorców w rozszerzaniu działalności poza granice kraju i poprzez finansowanie innowacji. Nasi najlepsi eksperci i najnowsze badania ułatwiają firmom skorzystanie z możliwości, jakie oferuje rynek, i przekuwają je w sukcesy. Celem podmiotu jest przekształcenie Finlandii w atrakcyjny i konkurencyjny ośrodek innowacji, w którym przedsiębiorstwa mogą się rozwijać, zmieniać i osiągać sukces. Jednocześnie umożliwia międzynarodowy rozwój firm oraz kreuje światowej klasy ekosystemy biznesowe i konkurencyjne środowisko biznesowe w Finlandii.

Główny Sponsor

APA Group jest liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Posiada ponad 15 lat doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie. Do klientów firmy należą m.in.: VW, Eisenmann, FIAT, OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Asi Group, Budizol, DB Schenker, Tesla, Politechnika Śląska i Politechnika Częstochowska. Rozwiązania APA Group wyróżnia intuicyjność, niezawodność i innowacyjność. Przenoszą doświadczenia i know-how zdobyte w branży przemysłowej na obszar inteligentnej automatyki stosowanej w biznesie, życiu codziennym i miastach. Zaś w centrum działań firmy zawsze znajduje się człowiek i jego potrzeby. Celem APA Group jest uczynienie przestrzeni miejskiej bardziej przystępnej. Wymyślenie jej na nowo.

Sponsorzy

Od 100 lat firma Fellowes tworzy innowacyjne rozwiązania odpowiadające bieżącym potrzebom pracowników i osób prywatnych. Fellowes jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów poprawiających jakość życia, takich jak urządzenia biurowe, oczyszczacze powietrza, archiwizacja i ergonomia. Z ponad 235 rozwiązań objętych patentami wiele dotyczy oczyszczaczy powietrza AeraMax dedykowanych w zależności od konstrukcji do użytku domowego lub pomieszczeń publicznych. Energooszczędne technologie, oryginalne filtry TrueHepa, czujnik EnviroSmart pozwalają na kontrolę jakości powietrza oraz obecności ludzi i dostosowanie szybkości oczyszczania, co jest gwarancją skuteczności oczyszczania powietrza m.in. ze smogu, wirusów, bakterii, alergenów.

Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, mające swą główną siedzibę w Krakowie, specjalizujące się w projektowaniu budynków biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych. Pasją naszych architektów jest również tworzenie przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Działalność pracowni od lat jest silnie zakorzeniona w idei zrównoważonego rozwoju, biuro jest jedną z firm założycielskich PLGBC. Horizone Studio tworzy wysokiej klasy nowoczesną architekturę, dostosowaną do indywidualnych wymagań klientów. Biuro oferuje pełen zakres usług projektowych i doradczych: od wyboru działki, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do zakończenia inwestycji. Proponując zintegrowane projektowanie stanowi dla klienta jeden punkt kontaktowy dla wszystkich spraw związanych z inwestycją.

patroni honorowi

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Royal Institution of Chartered Surveyors

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Ekologii

Izba Projektowania Budowlanego

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

patroni wspierający

Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Polska Rada Centrów Handlowych

Polski Związek Firm Deweloperskich

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Fundacja CultureLab

World’s Largest Lesson

patroni medialni