Rejestracja na 8. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM,
płatność z terminem (na podstawie faktury proforma)

4 października 2018, Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 8, Warszawa

Status członkostwa w POLISH GREEN BUILDING COUNCIL:*

Zakres uczestnictwa:*

Dane uczestnika
Słuchawki do tłumaczenia*

Dane do faktury VATOświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem konferencji PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2018 i akceptuję warunki uczestnictwa i przetwarzania danych osobowych.*